Adw. Marcin Lewandowski

W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację adwokacką odbywał przy ORA w Rzeszowie w latach 2005-2007. W 2008 r. złożył egzamin adwokacki i uzysk wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Zawód adwokata wykonuje od 2009 r. w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie.