Adw. Inga Jarosiewicz

W latach 1992-1997 studia na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie Wydział Prawa i Administracji. W latach 1998-2001 aplikacja adwokacka w Zespole Adwokackim nr 3 w Rzeszowie. Adwokat od stycznia 2003 r. w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie. Dotychczasowe funkcje samorządowe: sędzia Sądu Dyscyplinarnego oraz delegatka na KZA. W poprzedniej kadencji członkini komisji doskonalenia zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Aktualnie członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz delegatka na KZA.