Adw. Władysław Finiewicz

Studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1968 r. W latach 1969-1971 odbywał aplikację sądową. W 1972 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Egzamin adwokacki złożył w 1975 r., w tym samym roku uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Zawód adwokata wykonuje od marca 1976 r., obecnie w Zespole Adwokackim nr 2 w Rzeszowie.

 Od 1986 r. bierze czynny udział w pracach samorządu zawodowego. W latach: 1986-1989  członek Komisji Kulturalno-Inwestycyjnej, 1992-1995 rzecznik dyscyplinarny ORA w Rzeszowie, 1995-2001 członek Rady, 2001-2007 wicedziekan Rady (2 kadencje), 2007-2013 dziekan Rady (2 kadencje), 2013-2020 wicedziekan Rady.

Ponadto w latach 2001-2020 pełnił funkcję kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz przewodniczącego Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Jest także długoletnim wykładowcą na aplikacji adwokackiej oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu wstępnego i egzaminu adwokackiego. 

W 2010 r.  odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.