Adw. Grzegorz Dąbrowski

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie w 1993 roku. W   roku   1999   ukończył   aplikację   adwokacką   i   został   wpisany   na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie. Przez cztery kadencje był członkiem ORA w Rzeszowie, a przez dwie kadencje pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego.