Adw. Marcin Cichulski

W 1998 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Adwokat od 2004 roku (aplikacja adwokacka w latach 2000-2004) wykonujący zawód w indywidualnej   kancelarii   adwokackiej   w Przeworsku, oraz w ramach spółki partnerskiej w Rzeszowie. W latach 2010-2016 zastępca rzecznika dyscyplinarnego ORA w Rzeszowie, następnie w trakcie kadencji 2016-2021 rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Obecnie dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.