Adw. Krzysztof Ławrynowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawód adwokata wykonuje od 2010 roku. Aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym, działając w organach samorządu adwokackiego. Przez kolejne dwie kadencje jako członek ORA, a następnie jako zastępca sekretarza Rady. Wieloletni patron aplikantów adwokackich. Dwukrotnie wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2016 i 2021r.