Adw. Janusz Olkiewicz

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy w 1983 roku. W latach 1983 – 1992 wykonywał zawód w Zespole Adwokackim nr 2  w Bydgoszczy, a od 1992 roku prowadzi kancelarię indywidualną w Bydgoszczy.

W latach 2001–2004 i 2004–2007 przewodniczący Komisji Rewizyjnej ORA w Bydgoszczy, w latach 2013-2016 członek Wyższej Komisji Rewizyjnej NRA, w kadencji 2016-2021 wiceprzewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej NRA. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach: 2001, 2004, 2013, 2016.