Adw. Justyna Mazur

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy w latach 2013-2021 oraz członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaangażowany działacz samorządowy i obrońca praw człowieka i wolności obywatelskich w kraju i za granicą.

Była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w Parlamencie Włoskim przed Senacką Komisją Praw Człowieka, gdzie z sukcesem broniła osób deportowanych. Pełni także funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy.

Laureatka wielu odznaczeń, nagród i wyróżnień. Uhonorowana m.in. odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Prezydenta RP za Zasługi dla Adwokatury, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz najwyższym odznaczeniem Zrzeszenia Prawników Polskich.

W 2017 r., zdobyła statuetkę „Złoty Paragraf” dla najlepszego adwokata, przyznawaną przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Również w 2017 r. w rankingu Expressu Bydgoskiego znalazła się w pierwszej trójce najbardziej wpływowych kobiet Bydgoszczy. W kwietniu 2018 r. odebrała z rąk prezydenta Bydgoszczy, Medal Kazimierza Wielkiego dla Okręgowej Rady Adwokackiej za szczególne zaangażowanie na rzecz miasta i jego mieszkańców. W listopadzie 2020 r. w plebiscycie „Expressu Bydgoskiego” i „Gazety Pomorskiej” znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych kobiet regionu Pomorza i Kujaw.