Adw. Ewa Czerska

Jest członkiem Bydgoskiej Izby Adwokackiej od 2002 roku. Egzamin adwokacki zdała w roku 2005. W kadencji 2007-2010 była zastępcą sekretarza ORA w Bydgoszczy i rzecznikiem prasowym izby. W latach 2010-2013pełniła funkcję wicedziekana ORA w Bydgoszcz. W latach 2013-2021była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Izby Adwokackiej. w obecnej kadencji pełni funkcję wicedziekan ORA w Bydgoszczy. Od września 2019 r. do lutego 2021 r. p.o., a następnie kierownik szkolenia aplikantów adwokackich w Bydgoskiej Izbie Adwokackiej. Od 2013 roku jest wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich w Bydgoskiej Izbie Adwokackiej. Była również członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Rady Adwokackiej oraz członek  Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA. Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury w latach: 2007, 2010, 2021.