Adw. Michał Bukowiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W latach 2001-2005 odbywał  aplikację adwokacką przy ORA w Bydgoszczy. W trakcie aplikacji został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich (II miejsce).

Od 2005 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Bydgoszczy;

W latach 2007-2013 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W latach 2016-2020 pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, a od 2021 r. jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

Od roku 2012 jest wykładowcą procedury cywilnej w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. W latach 2008-2010 i ponownie od roku 2014 był członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Przez ponad 10 lat (do roku 2019) był Komandorem Adwokackiego Spływu Kajakowego Brdą im. adw. Romana Latosa.

Członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Uczestnik akcji „Tydzień Konstytucyjny”.

W 2021r. odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.