Adw. Henryk Stabla

Członek izby adwokackiej w Katowicach. Zawód adwokata wykonuje od 1985 roku, obecnie w ramach spółki adwokackiej (od roku 2000) w Jastrzębiu-Zdroju.

Od roku 1995 wykładowca w ramach szkolenia aplikantów adwokackich oraz członek adwokackich komisji egzaminacyjnych.

W latach 1998-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, w latach
1998-2007 przewodniczący zespołu Wizytatorów, od 2007 do 2013 wicedziekan ORA w Katowicach.

Od 2013 r. członek Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji 2013-2016 przewodniczący Centralnego Zespołu Wizytatorów, a od 2016 r. skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej.