Adw. Stefan Skrzypczak

Wpisany na listę adwokatów w 1988 roku, po kończeniu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego oraz po ukończeniu aplikacji adwokackiej. Od 2007 r. do chwili obecnej członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W latach 2007-2010  przewodniczący Zespołu Wizytatorów, członek Komisji ds. badania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów. Wieloletni patron oraz wykładowca w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Członek komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na aplikacje adwokacką oraz do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.

W 2017 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.