Adw. Paulina Rzeszut

Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. 

W 2012 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Aplikację Adwokacką odbywała w Izbie Adwokackiej w Katowicach, a egzamin zawodowy zdała w roku 2016. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka.

Od sierpnia 2016 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Chorzowie.                            W ramach Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego                         i medycznego.