Adw. Katarzyna Legień

Wpisana na listę adwokatów w 2010 r. Członek Sekcji Praktyków Prawa Medycznego przy ORA w Katowicach (w latach 2017-2019 przewodnicząca Sekcji), członek The European Association of Health Law, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Od 2018 r. stały wykładowca prawa medycznego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach. W latach 2019-2020 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach. od II 2021 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. koordynator realizacji porozumienia zawartego między Izbą Adwokacką w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską, Śląską Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, dotyczącego współpracy i wsparcia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2, w  tym pomocy prawnej udzielanej pro bono przedstawicielom zawodów medycznych w związku z wykonywaniem zawodu w warunkach epidemii.