Adw. Grzegorz Kopeć

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji. Aplikację adwokacką odbywał w latach 1993-1997. Od 1998 roku prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Katowicach. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, pełni funkcję Kierownika Referatu Skarg i Wniosków. Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Od 2013 r. pełni funkcję wicedziekana ORA w Katowicach. Wykładowca etyki i prawa gospodarczego dla aplikantów adwokackich. Członek Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA, Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, Zespołu do opracowania projektu regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i KZA w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID 19.