Adw. Marta Imiołczyk-Porębska

Zawód adwokata wykonuje od 2 listopada 2011 r. w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Sosnowcu.

Od grudnia 2012 roku działa na rzecz samorządu adwokackiego izby katowickiej. Do 2016 roku była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby, a od 2016 do 2021 r. była sekretarzem ORA w Katowicach. W lutym 2021 roku została wybrana do ORA w Katowicach oraz na delegata na KZA.

Od 2017 roku jest wykładowcą na aplikacji adwokackiej oraz członkiem komisji do przeprowadzenia sprawdzianu i kolokwiów na aplikacji.

W marcu 2020 roku uzyskała uprawnienia mediatora, w tym mediatora sądowego również w sprawach karnych.