Adw. Tomasz Gurdek

W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Egzamin adwokacki złożył z wyróżnieniem. Od 1 września 2013 r. jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. 

Od 2017 r. przewodniczący Komisji Sportu, Integracji i Kultury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W ramach działalności Komisji odpowiedzialny za organizację ogólnopolskich zawodów adwokackich, imprez integracyjnych i kulturalnych, jak sympozja, mistrzostwa narciarskie, mikołajki. Członek Komisji ds. kontaktu z biznesem zagranicznym. Uczestnik wielu spotkań na szczeblu ogólnokrajowym. 

W ostatnich wyborach wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.