Adw. dr hab. Mariusz Fras

W latach 1994–1996 odbył etatową aplikacje sądową przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, składając egzamin sędziowski. W latach  1997–1999 odbył uzupełniającą aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2000 r. wykonuje zawód adwokata.