Adw. Paweł Ciemniewski

W roku 1996 rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Wpis na listę adwokatów uzyskał 29 czerwca 2000 r. W tym samym roku rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Kancelarii Indywidualnej w Dąbrowie Górniczej.

W 2010 r. został członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Katowicach, następnie zastępcą przewodniczącego tej Komisji, a od roku 2016 sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od wielu lat sprawuje funkcję wizytatora w Zespole Wizytatorów ORA Katowice.