Adw. Jacek Zwara

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2020 r.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz rozwoju nowych technologii.  Członek „Sekcji prawa autorskiego i nowych technologii” przy ORA w Warszawie.

Publikuje cyklicznie artykuły w międzynarodowym biuletynie prawnym International Law Office. Uczestniczy w szeregu akcji pro bono. Współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych poprzez świadczenie pomocy prawnej oraz nagrywaniem audiobooków dla osób niedowidzących i niewidomych.