Adw. Sławomir Zdunek

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2002 r.

Zastępca członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2016-2020). Członek Komisji Informatyzacji ORA (2016-2020) i Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA (2016-2020).

W latach 2016-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.