Adw. Karolina Wolff-Leśnodorska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2006 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Członkini Koła Prawników Zagranicznych i Komisji Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wykładowca Szkolenia Aplikacji Adwokackiej.