Adw. Jakub Wende

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1999 r.

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Członek Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (2013-2016). Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2004-2007). Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2007-2010, 2010-2013) i sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (2013-2016).

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2020 roku.