Adw. Tomasz Wardyński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1978 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (1989-1992), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie (1989-1992), członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie (1983-1986, 1986-1989, 1989-1992).

Członek Komisji ds. Ośrodków Wypoczynkowych przy NRA (1976-1983) i Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA (1976-1989, 2001-2004).

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 1998 roku.