Adw. Małgorzata Tyszka-Hebda

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1992 r.

Od 2016 r. Wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2010-2020), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2004-2010).

Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (od 2013 r.), członkini Komisji Integracji Środowisk Prawniczych (2014-2015).

Od 2013 r. wykładowca i członek Komisji Egzaminacyjnych m. in. z zakresu Prawa Cywilnego, Rodzinnego, Zasad Etyki i Godności Zawodu, Historii Adwokatury, członkini jury komisji w Konkursach Krasomówczych.

Uhonorowana Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2018 r.