Adw. Barbara Trzeciak

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2018 r.

Starościna, a następnie wicestarościna jednej z grup aplikanckich rocznika 2015. Współzałożycielka i redaktorka ogólnopolskiego czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”. Członkini Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy ORA Warszawa.