Adw. Marta Tomkiewicz

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2012 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2016 r.). Protokolantka Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2014-2016). Członkini Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu ORA (2016-2020), Komisji ds. Edukacji Prawnej NRA i Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

Od 2017 roku prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i procedury karnej oraz z etyki oraz szereg autorskich zajęć fakultatywnych dla aplikantów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Od 2020 roku opiekun I roku aplikacji adwokackiej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Mediator przy Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. 

Odznaczona Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2020 roku.