Adw. Andrzej Tomaszek

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1989 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2016-2020). Członek ORA w Warszawie (1998-2001, 2001-2004, 2004-2007, 2007-2010, 2010-2013), wicedziekan ORA w Warszawie (2007-2013).

Zastępca członka ORA w Warszawie (1995-1998), przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2013-2016).

Opiekun Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Warszawie (2004-2007), członek Komisji Kultury przy ORA w Warszawie (1986-1989 jako apl. adw., 1989-1992).

Przewodniczący Komisji ds. Spółek Adwokackich przy ORA w Warszawie (1998-2001), członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie (1992-1995).

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie (1995-1998) i Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska przy ORA w Warszawie (2004-2007).

Członek Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu przy ORA w Warszawie (1992-1995, 2001-2004, 2004-2007), Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie i jednocześnie wykładowca (1995-1998, 1998-2001).

Członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry” (1998-2001, 2001-2004, 2004-2007).

Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2009 r.