Adw. Maciej Ślusarek

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2000 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej od 2016 r. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2004-2016).

Przewodniczący Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej (2016-2020), zastępca przewodniczącego Komisji Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości (2016-2020), członek Zespołu ds. Opracowania Tez na KZA (2016-2020).

Współzałożyciel i przewodniczący Koła Młodych przy ORA w Warszawie (2004-2013). Członek Komisji Klubowej przy ORA w Warszawie (2001-2004, 2004-2006), Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA (2004-2007), Komisji Etyki przy NRA (2004-2007) i Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA (2004-2007).

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2017 r.