Adw. Hubert Szperl

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2006 r. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie od 2016 r. Wykładowca Szkolenia Aplikacji Adwokackiej. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.