Adw. Michał Szpakowski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2013 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2016 r. Przewodniczący Koła Młodych przy ORA Warszawa i Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów NRA.

Sekretarz Komisji Legislacyjnej NRA. Członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej NRA, członek Komisji ds. Informatyzacji NRA, Komisji ds. Informatyzacji ORA (2016-2020).

Członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej ORA (2016-2020) oraz Komisji ds. Regulaminów i Procedur ORA (2016-2020). Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania Tez na KZA (2016-2020).