Adw. Marta Adamek-Donhöffner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1999 roku adwokat. Aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym, działając w organach samorządu adwokackiego: członek ORA w Szczecinie w latach 2004-2007, ponownie powołana do składu Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w lutym 2021 r., sędzia Sądu Dyscyplinarnego w latach 2010-2020, członek Komisji powoływanych przez ORA w Szczecinie, w tym do Komisji Kwalifikacyjnej ds. aplikacji adwokackiej w latach 2002-2003. Organizatorka imprez integracyjnych dla członków rodzin adwokackich. Od wielu lat przygotowuje imprezy okolicznościowe dla dzieci. Jest wykładowcą szkoleń dla aplikantów adwokackich. Wieloletni patron aplikantów adwokackich. Kilkukrotnie była członkiem Prezydium na Zgromadzeniach Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W 2018 roku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało jej odznakę „Adwokatura Zasłużonym”