Adw. Luka Szaranowicz

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2006 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2016-2020). Przewodniczący Zespołu Wizytatorów ORA (2018-2020).

Od 2008 r. pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych, reprezentujący Izbę Adwokacką w Warszawie. Wykładowca Szkolenia Aplikacji Adwokackiej.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie.

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2019 roku.