Adw. Krzysztof Stępiński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1985 r.

Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Warszawie (2004-2007, 2016-2020), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie (1989-1992, 2007-2010, 2010-2016).

Członek ORA w Warszawie (1995-1998, 2004-2007), zastępca członka ORA w Warszawie (1992-1995, 1998-2001, 2001-2004).

Członek Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy NRA (2004-2007), opiekun Zespołu Adwokackiego nr 1 w Wołominie (2004-2007).

Członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie (1995-1998), przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiska przy ORA w Warszawie (1992-1995, 2001-2004). Członek Komisji Informacyjno-Prasowej przy ORA w Warszawie (1986-1989). Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

W 2009 r. odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym.