Adw. Paweł Rybiński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2002 r.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2013 do 2016 roku. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2007–2016). Przewodniczący Komisji Sportu przy ORA w Warszawie w latach 2007-2013. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego (2007-2010).