Adw. Przemysław Rosati

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2010 r.

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej od 2016 roku, Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA

i Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA.

Przewodniczący Komisji ds. Udostępniania Informacji Publicznej ORA (2016-2020). Członek Zespołu ds. Opracowania Tez na Krajowy Zjazd Adwokatury ORA (2016-2020) i Komisji ds. Praktyki Adwokackiej ORA (2016-2020).

Sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, sekretarz podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej (2013-2016) i zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie w 2016 r.