Adw. Agata Rewerska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2014 r.

Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2016 r., Komisji Rewizyjnej przy ORA w Warszawie (2014-2016) i Komisji Legislacyjnej przy NRA.

Przewodnicząca Komisji do Spraw Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości przy ORA w Warszawie, Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego oraz Prawa Autorskiego i Nowych Technologii. Członkini Zespołu ds. dobrych praktyk sądowych i rzetelnego procesu przy Prezesie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.