Adw. Monika Rajska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2011 r.

Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu, a wcześniej Komisji Kultury Sportu i Turystyki od 2014 roku.

Zaangażowana w działalność pro bono na rzecz Izby od ponad 10 lat. Uczestniczy w pracach sekcji tematycznych współtworząc Sekcję Prawa Sportowego oraz Sekcję Praw Zwierząt.

Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.

Odznaczona Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2019 roku.