Adw. dr Beata Paxford

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2011 r.

Zastępca Członków ORA w Warszawie. Przewodnicząca Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego przy ORA w Warszawie (2016-2020). Zastępca Przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy ORA w Warszawie (2018-2020). Członek Komisji Historii i Tradycji Adwokatury przy ORA w Warszawie (2016-2020).

Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich oraz w ramach wykładów doskonalenia zawodowego adwokatów.