Adw. dr hab. Szymon Pawelec

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2010 r.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2016-2020). Wiceprezes Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury (2013-2017), zastępca dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury (2011-2013).

Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich.