Adw. Joanna Parafianowicz

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2011 r. Funkcje pełnione w samorządzie: przewodnicząca Koła Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej (2016-2018), członek Zespołu ds. Komunikacji Społecznej, Wizerunku i Działalności Pro Bono ORA w Warszawie (2014 r.). Zastępca członków ORA w Warszawie (2016). Członek Komisji ds. Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie (2016-2020). Przewodnicząca Sekcji Prawa Mediów i Reklamy przy ORA w Warszawie (2016-2020) i Sekcji Prawa Mody (2016-2020). Sekretarz Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie (2016-2017).

Członek Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy ORA w Warszawie (2016-2020) i Koła Młodych Adwokatów przy ORA w Warszawie (2016-2020). W Naczelnej Radzie Adwokackiej pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA oraz członka tejże komisji.

Wpisana na listę Mediatorów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz listę Sądu Okręgowego w Warszawie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013 i 2016 r.