Adw. Andrzej Orliński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1985 r. Członek ORA w Warszawie, przewodniczący Zespołu Wizytatorów od 2021 r.

Członek ORA w Warszawie, wicedziekan ORA w Warszawie (2013-2020). członek ORA w Warszawie, sekretarz ORA w Warszawie (2007-2013). Członek ORA w Warszawie, zastępca sekretarza ORA w Warszawie (2004-2007). Zastępca członka ORA w Warszawie (1998-2004), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego (1992-1998).

Przewodniczący Komisji ds. Zespołów Adwokackich ORA w Warszawie (1998-2001), zastępca kierownika Zespołu Adwokackiego nr 15 od 1998 r., a od 2007 r. kierownik.

Wieloletni wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury

Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i odznaką Adwokatura Zasłużonym (w 2009 r.).