Adw. Andrzej Nogal

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2003 r. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie (2016-2020), zastępca członków Wyższej Komisji Rewizyjnej (2016-2020). Członek Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie (2016-2020) i Komisji ds. Udostępniania Informacji Publicznej przy ORA w Warszawie (2016-2020). Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r.