Adw.  Jerzy Nauman

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1984 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1998-1999 i od 2017), prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (2007-2010).

Rzecznik Dyscyplinarny NRA (2001-2004), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NRA (1999-2001).

Członek NRA (2001-2007), członek Prezydium NRA (2001-2004).

Członek Zespołu NRA ds. Informatyzacji Adwokatury (2008-2010) i Komisji ds. prac parlamentarnych NRA (2006-2010). Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej NRA (2003-2010). Członek Komisji Praw Człowieka NRA (2004-2010) i Komisji Lustracyjnej NRA (2001-2004).Członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA (1992-1995). Wizytator ORA w Warszawie (1989-1992), wykładowca Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.