Adw. Ewa Milewska-Celińska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1965 r.

Członek ORA w Warszawie (1995-1998; 2007-2015). przewodnicząca Komisji Integracji Środowisk Prawniczych przy ORA w Warszawie (2013-2016).

Członek Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy ORA w Warszawie (2016-2020). Przewodnicząca Komisji ds. Mediów przy ORA w Warszawie (2016-2020) i Komisji Polityki Medialnej przy ORA w Warszawie (2010-2013). Członek Komisji ds. Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (1989-1992).

Przez 7 lat doradca Rzecznika Praw Dziecka, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Przez trzydzieści trzy lata członek w Zespole Adwokackim nr 25 w Warszawie (1962-1998).

Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Odznaczona „Czerwoną Kokardką” za działalność na rzecz chorych dzieci na AIDS i HIV (1999). Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2009 r. W 2010 r. odznaczona Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości dla zasłużonych adwokatów. W 2011 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowana za swoją działalność w Komitecie Obrony Robotników oraz za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju i za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. Występowała w głośnych procesach, min. w roli obrońcy działaczy KOR-u: Jana Lityńskiego i Henryka Wujca oraz jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesie o zabójstwo Grzegorza Przemyka.

W 2016 r. odznaczona Odznaką za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.