Adw. Anna Mika-Kopeć

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2009 r.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2013-2020).

Członek European Criminal Bar Association.