Adw. dr hab. Wojciech Machała

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2000 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2007 r.), zastępca sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2004-2007).

Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (2016-2020). Prowadzi zajęcia szkoleniowe z aplikantami adwokackimi z prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i etyki adwokackiej.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2007 i 2010 r. Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2019 r.