Adw. Maciej Łaszczuk

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1989 r.

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej (od 2013 r.). Wiceprzewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Palestra” (od 2015 r.). Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu i Komisji ds. Praktyki Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej (od 2016 r.), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej (2014-2016).

Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej (2012-2013).

Członek, a następnie przewodniczący polskiej delegacji do CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) oracz członek Komisji Finansowej CCBE (2011-2013).

Wiceprzewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Naczelnej Rady Adwokackiej (2010-2013).

Przewodniczący Zespołu Naczelnej Rady Adwokackiej ds. kontaktów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz zagranicznymi organizacjami prawniczymi (2010-2012).

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA w Warszawie (2009-2013).

Zastępca członka, a następnie członek ORA w Warszawie (2006-2009) i członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA (2005-2008).

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Od 2011 r. arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, a od 2016 r. członek Rady tego Trybunału i od 2020 r. jego wiceprezes.

Od wielu lat członek polskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji prawniczych, np. International Law Association (ILA), International Bar Association (IBA), International Association of Lawyers (UIA), International Council for Commercial Arbitration (ICCA), Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (PSSP), Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego (PSPE), Austrian Arbitration Association (ArbAut), Swiss Arbitration Association (ASA).

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 r. Odznaczony odznaką Adwokatura  Zasłużonym w 2013 r.