Adw. Piotr Kuliński

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1990 r.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (w latach 2006-2020), Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN od 2012 r.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2017 r.