Adw. Dorota Kulińska

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1991 r.

Zastępca Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, kierownik Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2017 r.).

W praktyce zawodowej zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa korporacyjnego: obsługa prawna podmiotów gospodarczych, postępowania sądowe, fuzje, przejęcia, doradztwo prywatyzacyjne.

Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2020 r.